กิจกรรมประกวดพื้นที่ 7ส ประจำปี 2565

กองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมโครงการประกวดพื้นที่ 7ส อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี และสำนักงานยายนต์ ประจำปี 2565 ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ด้วยคะแนน 97/100 โดยได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท