ติดต่อเรา
1

กองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 0 7331 2388

โทรสาร : 0 7331 3153