ทำบุญกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี