สัมมนากองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ณ ภูบรรทัด (Phubanthad Valley) ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ณ ภูบรรทัด (Phubanthad Valley) ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล