งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2020